Geri Döndürme Büyüsü

Geri Döndürme Büyüsü

Birçok ilişkide, zamanla tarafların partnerlerine veya ilişkilerine olan bağlılıkları zayıflayabilir ve bu durum ayrılığa kadar varabilir. Fakat bunu engellemenin çok etkili ve kesin bir yolu vardır. Bu yöntem de geri döndürme büyüsüdür. Bu özel çalışma ile insanlar kendilerinden ayrılmayı düşünen veya kendilerine karşı soğuk davranmaya başlayan partnerlerinin bu düşüncelerini yok etmeyi ve eskisi gibi tekrar kendilerine büyük bir aşkla bağlanmalarını sağlayabilirler.

Geri Döndürme Büyüsü Hakkında

Geri döndürme büyüsü bazen yanlış yorumlanmakta ve diğer büyülerle olan isim benzerliklerinden dolayı farklı beklentilere girilmektedir. Şunu belirtmekte fayda vardır, geri döndürme büyüsünde kişilerin ayrılmaya veya ilişkiyi bitirmeye karar vermeden önce etki altına alınıp bu düşüncelerinden vazgeçmeleri hedeflenir. Fakat bu büyüye isim bakımından çok benzeyen gideni geri döndürme büyüsünde ise ayrılık olayı gerçekleştikten sonra giden kişilerin geri döndürülmesi hedeflenir. Görüldüğü gibi her ne kadar isimleri birbirine yakın olsa da amaçlar çok farklıdır. Uygulama aşamasında bazı özel ilimlerden yardım almak gerekmektedir. Özellikle havas ilminden faydalanılan geri döndürme büyüsünde sadece insan ilişkileri konusunda verilen kararlar hedeflenmez ve bu alan çok geniştir.

Geri Döndürme Büyüsü Hangi Durumlarda Yapılır

Bir yakınınızın verdiği kararın yanlış olduğunu ve ona zarar ettireceğini düşünüyorsanız yine geri döndürme büyüsü yaptırabilirsiniz. Yani bu büyü aslında giden kişilerin dönmesi anlamında değil daha çok verilen kararların geri alınmasında kullanılır da diyebiliriz. İlişkiler yönünden incelendiğinde geri döndürme büyüsünün faydasını, ayrılık kararı verecek kişinin bu kararından bir anda vazgeçmesi olarak açıklayabiliriz. Kafasında böyle bir düşünce olmasına rağmen sebepsiz bir şekilde bu kararından vazgeçen ve bunu yadırgamayan hatta bu derece güçlü bir büyünün etkisi altında olduğunu fark etmeyen kişiler, ne fiziki ne de psikolojik açıdan zarar görmezler.

Sadece yüksek bir manevi enerjinin etkisi altında olduklarından bazı düşünceleri kendi iradeleri dışında gelişir ve buna da karşı çıkamazlar. Zaten bu tarz bağlama büyüleri çoğunun etkisi sadece kişilerin bilinçaltını kontrol altına almak ve bazı düşüncelerini değiştirmek yönünde olduğundan geri döndürme büyüsü de oldukça yoğun talep gören fakat uygulayıcıların özel bilgilere sahip olmalarını gerektiren sıra dışı bir büyüdür.

Papaz Büyüsü

Papaz Büyüsünün

Tüm zamanların en etkili ve en riskli büyülerinden biri olduğu bilinen papaz büyüleri, neredeyse her amaç için kullanılabilen ve son derece etkili olan bir büyüdür. Papaz büyüsü bazen hayırlı amaçlar için kullanılabildiği gibi bazen de kötülük amacı ile kullanıldığı bilinmektedir.

Özellikle bir insana sıkıntılar yaşatmak için kullanıldığında çok kötü sonuçlara yol açabilen papaz büyülerinin son derece dikkatli olunmalı ve mutlaka bilinçli kişilerden yardım alınmalıdır. Bazen çevremizden duyduğumuz papaz büyüsü hikayelerinden, insanların ne kadar büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve bu büyünün etkisi ile ne hallere geldiklerini anlayabiliyoruz.

Papaz Büyüsünün Sonuçları

Papaz büyülerinde büyü bozma işlemi zamanında yapılmazsa, büyünün etkisi altında kalan kişi çok zor durumda kalabilir. Hatta halk arasında ölümle sonuçlanan papaz büyüleri uygulamalarının varlığından da bahsedilir. Diğer büyülere göre çok daha şiddetli ve etkili bir uygulama olan papaz büyüsü, büyüyü yaptıran kişinin bile tahmin edemeyeceği derecede büyük sıkıntılar doğurabilir.

Burada önemli olan konu, kulaktan dolma bilgilere itibar etmeden papaz büyüsünü yaptırmaya karar vermeden önce çok iyi bir araştırma yapmak ve büyü yapacak kişi hakkında çok detaylı ve eksiksiz bir inceleme yapmaktır. Çünkü bu konularda yeteri kadar tecrübesi olmayan kişiler, papaz büyüsünün uygulama aşamasında yaptıkları çok basit hatalardan dolayı büyü yaptıran kişi ile büyü yapılan kişilerle birlikte kendilerini de büyük bir sıkıntıya sokabilirler.

Papaz Büyüsü Yaptırırken Dikkat

Maalesef günümüzde birçok sahte medyum, sadece insanların çaresizliğinden faydalanıp onlardan faydalanmaya çalışmakta ve bu da gerçekten insanlara yardım etmeyi amaçlayan medyumların adını lekelemektedir. Yani, bu durum için kurunun yanında Yaş’ta yanıyor denilebilir. Papaz büyüsü hakkında tam anlamıyla tecrübesi olmayan sıradan medyumlardan uzak durulmalı ve bu büyüye başlamadan önce çok iyi düşünülüp sağlıklı bir karar verilmelidir.

Büyü Cinlerle Mi Yapılır?

büyü cinlerle mi yapılır

Büyü yapmak konusunda doğru bilinen pek çok yanlış bulunmaktadır. Bu da büyülerin kimlere yapıldığı ya da yaptırıldığı konusundadır. Son zamanlarda en çok rastlanan sorulardan biri de “Büyü cinlere mi yapılır?” konusu hakkındadır. Öncelikle cinlerin de kendilerine ait bir yaşamları ve âlemleri olduğu unutulmamalıdır. Genellikle inanan cinler bu alanda etkin rol oynamaktadır. Ancak diğer tür cinler büyü konusunda medyumlara yardımcı olmaktadır. Sorulan sorunun cevabı büyünün cinlere yapılmadığı şeklinde olacaktır. Ancak büyü yapımı esnasında küçük işlemler için bile cinlerden yardım alındığı doğrudur.

Kimlere Büyü Yapılabilir?

Büyü yapmak için belli bir insan kalıbı bulunmamaktadır. Bireyler ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri kişilere karın büyü yaptırabilmektedir. Fakat bunun için büyülenmek istenen kişi hakkında bir takım kişisel verilerin elde bulunması şarttır. Büyülerin genelinde doğum tarihi önemli bir yer edinmektedir. Ayrıca pek çok önemli büyü türünde büyü yapılmak istenen bireylerin kişisel eşyalarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Büyü türüne göre değişim gösteren eşyalar medyumlarca verilen bilgiler neticesinde belli olmaktadır. Bu alandan çıkacak sonuç ise, istenen malzemelerin toplanması durumunda herkese büyü yapılabileceği şeklindedir.

Kimlere Büyü Etki Etmez?

Yapılan büyülerin etki etmesi farkı bir konu başlığıdır. Her büyünün etki etmediği bir gerçektir. Bu konu hakkında öncelikle büyünün doğru şekilde yapıldığından, kullanılan malzemelerin eksiksiz olduğundan emin olunması gerekmektedir. Çünkü yol haritalarından küçük bir sapma gerçekleştiğinde bile büyülerin tutmaması mümkün olmaktadır. Büyü yaptırmak eyleminin eksiksiz şekilde tamamlanmasına karşın tutmadığı nadir durumlar da görülebilmektedir. Büyü yaptırılan kişinin dini açıdan inancı çok yüksekse ve bir zaafı bulunmuyorsa büyüler tutmayabilmektedir. Ayrıca büyülere karlın korunmak için özel tılsımlar da bulunmaktadır. Bu alanda tılsımlarla korunan kişilere yapılan büyüler tutmamaktadır.

Büyü Bozdurma Nasıl Yapılır?

büyü bozdurma

Büyü yapmak ya da büyü bozmak işlemleri kendilerini farklı şekillerde ortaya koyabilmektedir. Bir büyünün bozulabilmesi için öncelikle bireylerin üzerinde hangi tip bir büyünün olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Bu neden yüzünden muska ile yapılan büyülerde muskanın bulunabilmesi çok önemlidir. Muska bulunamıyorsa yapılan büyünün türü, bireylerin son zamanlarda sergiledikleri farklı davranışlardan da anlaşılabilmektedir. Bu alanda gereken araştırmaların yapılmasından sonra sıra büyünün bozulması aşamasına gelmektedir.

Kimler Büyü Bozabilir?

Bireylerin büyü bozdurma işlemleri için uzman medyumlardan yardım almaları önerilmektedir. Çünkü her büyü kolay şekilde bozulacak türlerden oluşmamaktadır. Bazı kuvvetli büyüler için farklı malzemelerin bir araya getirilmesi gerekmektedir. Sayılan gerekçelerden ötürü özellikle güvenilir medyumlara danışmak oldukça mühimdir. Bu alanda bireylerin kendilerini korumaları da olasıdır. Özellikle Nas ve Felak gibi duaların günlük olarak tekrar edilmesi büyülenmeye karşı bir kalkan oluşturmaktadır. Var olan büyülerin bozulmasında bu iki duanın oldukça etkili olduğu da bir gerçektir. Sabah akşam üçer kez duaların tekrar edilmesi ve Allah’a olan inancın artması büyülerin bireysel şekilde bozulmasını da sağlayabilmektedir.

Büyünün Bozulduğu Nasıl Anlaşılır?

Kişiler büyü çözme dualarını devamlı şekilde tekrarlayarak ya da bir uzmandan yardım alarak üzerlerinde olan büyülerden kurtulabilmektedir. Bu alanda büyünün bozulduğunu anlamak çok kolaydır. Çünkü bireyler, kendilerine yapılan büyü bozulduğunda eski günlük davranışlarını sergilemeye devam etmektedir. Örneğin bağlama veya aşk büyüleri bozulduğunda kişiler büyük bir rahatlama hissetmektedir. Ayrıca büyü yaptıran kişilere karşı hissedilen yoğun duydular da bir anda ortadan kaybolmaktadır. Genel büyü alametleri olan dalgınlık, mutsuzluk ya da kendi kendine konuşma gibi durumlar da büyülerin bozulmasından sonra ortadan yok olmaktadır. Büyüler doğru şekilde bozulduğunda kısa sürede etkileri görülmeye başlamaktadır.

Medyumlar Ruhlar İle Konuşur mu?

medyumlar ruhlar ile konuşur mu

 Medyumlar ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de ruhlarla konuşup konuşmadığıdır. Bu konuda karşıt görüşlü birçok fikir bulunsa da doğru olan bazı insanların ölülerin ruhları ile konuşabildiğidir.  Azapta olan ruhlar ile serbest olan ruhların iletişimi mümkün değildir; ama iki serbest ruhun iletişim kurup konuşabilmesi mümkündür.

Ruhlar ile Konuşabildiğine Dair Kanıt Var Mı?

Ölenlerin ruhlarının yaşayan insanların ruhları ile iletişim kurduğuna dair kanıtlar birçok kişi tarafından paylaşılmıştır. Allah cc bu konuda “Allah, öldükleri sırada canları alır, ölmeyenleri de uykularında, sonra ölümüne hükmettiğini yanında tutar, ötekilerini de belli bir süreye kadar (bedenlerine) gönderir.” Sözü bu konu hakkında ki en büyük dayanak olarak kabul edilir. “Bana ulaştığına göre dirilerin ruhlarıyla ölülerin ruhları birbirleriyle buluşup birbirlerine sorular sorarlar. Sonra Allah, ölülerin ruhlarını tutar, dirilerin ruhlarını bedenlerine gönderir” sözlerinin sahibi olan İbn Abbas’da bu konuda ki düşüncelerini bu sözlerle paylaşmıştır. Bu konu hakkında çok daha fazla delil vardır ve bu delillere ulaşmak için internette kısa bir araştırma yapmanız yeterli olacaktır.

Büyük Zatlar İle Konuşmak Mümkün Müdür?

Bazı sözde medyumlar peygamberlerimizin ruhları ile veya geçmişte yaşamış büyük zatların ruhları konuştuklarını iddia ederek birçok insanı dolandırmaktadır. Bu tür sahtekarların sayısı her geçen gün fazlalaşmaktadır ve bu tür bir iletişim mümkün değildir. Medyumların bazıları bu yeteneğe sahiptir; ama büyük bir çoğunluğu cinler ile iletişim kurma yetenekleri sayesinde medyumluk işinde ilerleme sağlayabilmektedir. Her iki durumda da eğer medyum bu yeteneklere sahip ise bu alanda birçok eylem gerçekleştirebilir. Önemli olan hangi hocanın veya medyumun bu konuda doğru söylediğini bilmektedir. Bunu bilmek elbet de imkansızdır; ama bunu anlayabilmek için medyumun bu zamana kadar hangi müşterisinde hangi başarıları elde ettiğini öğrenebiliriz. Ancak bu şekilde medyumun bu konuda ne kadar doğru söylediğini öğrenebiliriz.

Şeker Büyüsü Nedir? Şeker Büyüsü Nasıl Yapılır?

şeker büyüsü

Şeker büyüsü en eski büyülerden biri olarak bilinmektedir ve birçok büyüye oranla etkilidir. Bu büyü aşk ve bağlanma büyülerinin içinde yer alır. Şeker büyüsü denilme sebebi ise, büyünün yapılışında şekerin kullanılmasıdır. Bu büyünün farklı farklı isimleri de bulunmaktadır. Bazı yörelerde küp şeker büyüsü, 41 şeker büyüsü ve toz şeker büyüsü olarak bilinir.

Şeker Büyüsünün Yapılışı

Şeker büyüsünün yapılabilmesi için öncelikle toz veya küp şeker temin edilmelidir. İki şeker çeşidi de aynı etkiye sahiptir. Bu yüzden hangi şekerin kullanıldığının pek de önemi yoktur. Şekerin üstüne dualar okunularak büyü gerçekleşir ve söz konusu okunmuş olan bu şeker bir bardak suyun içinde erimesi için bekletilir.

Şeker Büyüsü Neden Yapılır?

Şeker büyüsü ikili ilişkilerde kullanılan bir büyüdür ve bir kişinin başka birisi tarafından çok fazla sevilmesine ve bu sevilmeye bağlı olarak da bağlanmasına olanak tanır. Evli çiftler bu büyüyü evliliklerinde sadakat olması içinde yaparlar. Ayrıca bu büyü için illa ki karşılıksız sevginin olması gerekmemektedir. Bazı kişiler sevgililerinin veya eşlerinin daha da sadık olması için bu büyü yöntemini tercih ederler.

Şeker Büyüsü Nasıl Bozulur?

Şeker büyüsünün bozulması için öncelikli olarak iyi bir medyuma başvurmak gerekir. Bu büyüyü ne yazık ki bu alanda tecrübe sahibi olmayan birisinin bozma ihtimali yoktur. Yalnız sahtekar medyumların çoğalmasından dolayı da güvenilir bir medyum ile çalışılması tavsiye edilir. Büyünün bozulması için hangi şeker büyüsünün yapıldığı bilinmelidir. Ondan sonrasında da bazı özel dualar ve vefkler ile büyü bozma işlemine geçilir. Büyüyü bozması için gittiğiniz medyumun bu alanda daha önce tecrübesi olması gerekmektedir. Aksi takdir de bu büyüyü bozması neredeyse imkansızdır.